Tarım İlaçları

 Dünyanın yüzölçümü sınırlı olduğundan hızla artan dünya nüfusunun  beslenme ihtiyacını karşılayacak üretim için yeni alanların tarıma  açılması mümkün değildir.O halde yapılacak iş, birim alandan elde  edilecek ürün miktarının artırılmasıdır. Ancak bütün canlı varlıklarda  olduğu gibi, dünyamızın ana besin kaynağını teşkil eden bitkiler de  pek çok hastalık ve zararlıya karşı hassastırlar. istatistiklere göre  dünyada hastalık, zararlı ve yabancı otları n sebep olduğu yıllık ürün  kayıpları, 27-60 milyar ABD Doları arasında değişmektedir. FAO  kayıtlarına göre, sadece hububatta hastalık ve zararlılardan  meydana gelen yıllık kayıp ortalaması 23 milyon ton olup, bu miktar  150 milyon insanın bir yıllık ihtiyacıdır.

 Bugün sayıları 80.000-100.000'ü bulan hastalıklardan 1600 adedi,  80.000 böcek türünden 10.000 adedi ve yaklaşık 30.000 yabancı ot  ile diğer zararlılar (virüs, bakteri, nematod) bitkilere ve bunlardan  elde edilen ürünlere önemli derecede zarar vermektedir. Yapılan  tespitlere göre dünya tarım ürünlerinin ortalama 1/3'ü, söz konusu  zararlılar tarafından tahrip edilmektedir. Bazen  % 60-70 hatta % 100 ' e yakın ürün kayıplarına sebep olan bu hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele ederek, zarar seviyesini düşürmek ve hatta önlemek insanlığın önemli bir meselesini oluşturmaktadır.

Farklı agro-ekolojik bölgelere ve buna bağlı olarak çok zengin bir bitki çeşidine sahip olan ülkemizde ekonomik önemi haiz 60'ın üzerinde kültür bitkisi yetiştirilmektedir. Bu kültür bitkilerinde ekonomik düzeyde zarar yapan 400'ün  üzerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların 245'i zararlı, 85'i hastalık etmeni ve 70'den fazlası da yabancı ot türüdür.Bitkisel üretimde uygun toprak işleme, yüksek verimli ve kaliteli tohum kullanılması, uygun gübreleme ve sulama gibi verimi arttıran tüm uygulamalar yapılmış olsa dahi; kaliteli ve bol mahsul almak için zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar ile de etkili bir şekilde mücadele yapılması gereklidir. Dünyada tarımı yapılan bitkilerde zararlı, hastalık ve yabancı otlar nedeniyle hasattan önce ortaya çıkan ortalama ürün kaybı % 35 olarak hesaplanmaktadır.Bu ürün kaybının ortalama % 14'ü zararlılardan, % 11'i hastalıklardan ve % 10  kadarı da yabancı otlardan ileri gelmektedir. Hasat sonrası da kemirgenler, kuşlar, böcekler ve mikroorganizmalar ortalama % 14  gibi ek bir zarara neden olmaktadır.