Tarım Alanı ve İstihdam           

 Antik çağlarda, ilk örneklerine rastlanan tarım, öncesinde toplayıcılık  ve avcılık ile geçinen toplumları yerleşik yaşama geçirdi. Toplumlar  arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak tüm dünyada yaygınlaştı.

 Tarihte, en eski tarımsal veriler, Fırat Nehri kıyısında bir höyük olan  Abu Hureyra adlı yerleşimde M.Ö. 13500 yılından kalma tarımsal  aletlerden edildi. Tarımı daha erken keşfeden toplumlar daha önce  yerleşik yaşama geçti ve günümüz uygarlıklarını oluşturdu. Yapılan  araştırmalarda Fırat ve Dicle nehirleri arasında ahır hayvanlarının  kemiklerine rastlandı. Bu da, bölgede hayvancılığın da yer edinmiş olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de

Toplam Tarım Alanı  Değişimine bakıldığında ; Son 16 sene içerisinde % 6,6 Oranında , 2015 yılına Oranla 2016 yılında % 0,75 Azalma yaşanmıştır. Ekili Alan değişimi son 16 yılda % 13,1 Oranında Azalırken,  2015 yılına oranla 2016 yılında % 0,95 Oranında Azalmıştır.                

Ekili Alanın ; 2001 yılında Toplam Tarım alanındaki payı % 43,73 iken , 2016 yılında bu Oran %40,7 ye düşmüştür.

Çayır Mera Alanı ; 2001 yılından itibaren 14.617 (bin hektar ) şeklinde alınmaktadır.

Nadas Alanı ; Son 16 yıl içerisinde (2001) % 19,91 Oranında Azalmıştır.

Meyve Bahçesi Alanı ; Son 16 içerisinde (2001) % 27,54 Oranında Artmıştır.

Türkiye’de Sulama Alanları ;

  • Toplam  Arazinin  % 24,1 ‘i Sulanırken ,Ekili Arazinin  % 27,8 ‘i Sulanmaktadır.
  • Sebze ve Çiçek Bahçelerine bakıldığında Sulanan Arazi oranı  % 72,7 ‘ye yükselir.