Tarımsal Faaliyetler

İnsanlar doğada hazır bulduğu yiyeceklerle yaşamını sürdürürken, toplumsal gelişimle birlikte hazır bulamadığı veya tükenen yiyecekleri üretme yoluna gitmiştir. Zaman içerisinde Tarım, sadece beslenme aracı değil  Ekonomik, Sosyal, Bölgesel, Kültürel ve Ekolojik önem taşıyan vazgeçilmez toplumsal bir Araç ve Amaç olmuştur. Avrupa Birliğinde, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfus toplam nüfusun sadece % 5,5 'ini oluşturmakta olsa da Avrupa için son derece önemli bir sektördür. Avrupa Birliğinin ilk ortak politikası; Ortak Tarım Politikasıdır. Tarımsal destekler AB bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Toplam AB mevzuatının % 35 'i tarımla ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.

Tarımsal İstatistik ;  İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayati önem taşıyan tarımsal faaliyetlerin hacmi, göreli büyüklüğü ve yıllar itibarıyla gösterdiği gelişmenin takip edilebilmesi ve ulusal politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere ayrıntılı, sistemli ve tutarlı istatistiklerin bir başlık altında toplanması ve yorumlanmasıdır.

Bilgilendirme Grafikleri ya da infografikler; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık ile çok  kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergiler. Bilgilendirme grafikleri ile bilgisayar, matematik ve istatistik bilimciler tek bir sembol ile süreç bilgilendirmesini yapabilirler ve geliştirebilirler. Bilgilendirme grafiklerini bilimsel ya da basit düzeyde medyada ve yayımlanmış çalışmalarda görmekteyiz. Gazeteler infografikleri genel olarak hava durumlarının yanı sıra haber değeri olan haritalar ve site planlarını ve istatistiksel veri grafiklerini göstermek için kullanırlar. David Macaulay’ın The Way Things Work kitabı gibi bazı kitaplar neredeyse tamamen infografiklerden oluşmaktadır.

Amaç; Belli bir konunun üzerine dikkatleri çekmek için , kolay anlaşılabilen , akılda kalıcı , görsel zenginliği olan bilgi grafikleri oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı arttırmaktır. 

Hazırlanan Tüm Grafiklerde Kaynak Olarak; Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükleri , TÜİK ( Turkstat )  ,    Eurostat ,    FAO      'nun Kullanıma Sunduğu Veriler Kullanılmaktadır.


Paylaş