A - Bitkisel Üretim İstatistikleri

B - İthalat ve İhracat İstatistikleri

C - Örtü altı ve Seracılık İstatistikleri

D - Bitkisel Üretim Verileri 

E - Tarımsal Faaliyetler

F - Su Ürünleri İstatistikleri 

G - Hayvancılık İstatistikleri

 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürün İstatistikleri

Sebze İstatistikleri 

Meyve İstatistikleri 

Kaynak  : TÜİK verileri  Paylaş