Seracılık ve Örtüaltı üretimimizde mevcut durum

  • ​Türkiye’de 2017 yılında 30,8 milyon ton sebze üretilmiştir. Bu üretimin 23,4 milyon tonu açıkta, 7,4 milyon tonuörtüaltında üretilmiştir.
  • Toplam örtüaltı varlığımız ulaşmıştır. 
  • Örtüaltı varlığı bakımından Dünyada ilk dört ülke arasında Avrupa’da ise İspanya ile ilk sırada yer almaktayız.
  • Ülkemizde son 10 yılda 
  • Son yıllarda Bakanlığımızca ve ilgili diğer kurumlarca sağlanan destek, hibe ve krediler ile modern şartlarda üretim yapan örtüaltı işletmeleri hızla artmaktadır. Bunların .
  • Ülkemiz örtüaltı üretimde ’lik payla
  • Bu ilimizi sırasıyla, Mersin %18 (1 milyon ton), Adana %11 (670 bin ton) ve Muğla %9 (527 bin ton) illeri takip etmektedir.
  • Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretimimiz yaklaşık ton ile Ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık ’nını oluşturmaktadır.​​

Kaynak : Tarım ve Orman Bakanlığı , TurkstatPaylaş