Kümes Hayvancılığı ;

 

Dünya Tavuk Eti Durum

Başlıca üretici ülkelerde, 2015 yılında tavuk eti üretimi artış gösterse de; 2014 yılının son aylarında başlayıp 2015 yılının ortalarına kadar etkisini gösteren yüksek pataojenli kuş gribi nedeniyle hindi eti ve yumurta üretimi ile tüm kanatlı ticaretinde azalış görülmüştür. Bazı ülkelerin ticaret kısıtlamaları getirmesi; özellikle dünya tavuk eti ihracatında ikinci büyük ülke olan ABD’nin sektör olarak sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.

Dünya tavuk eti üretimi arttı ; 2015 yılı itibariyle dünya tavuk eti üretimi 88,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre tavuk eti üretiminde artış oranı %3,8’dir. Üretimin %20’si ABD, %15’i Brezilya ve %15’i Çin olmak üzere toplam %50’si bu 3 ülke tarafından karşılanmaktadır. Türkiye ise yaklaşık 1,9 milyon tonluk tavuk eti üretimi ile dünya üretiminin %2’sini karşılayabilmektedir.

Dünya tavuk eti ihracatı azaldı ; Dünya tavuk eti ihracatı bir önceki yıla göre %2’lik bir azalışla 10,3 milyon tona gerilemiştir. Dünya tavuk eti ihracatında başlıca iki ülke Brezilya ve ABD olup, dünya ihracatının %65’ini karşılamaktadır. Brezilya 2015 yılında 3,6 milyon ton tavuk eti ihracatı ile lider ülke konumundadır ve dünya ihracatının %37’sini tek başına karşılamaktadır. Brezilya’nın tavuk eti ihracatında en önemli ülke olmasında, düşük fiyata sahip olması etkilidir ve 2015 yılında üretilen tavuk etinin %29’u ihraç edilmiştir. ABD’nin tavuk eti ihracatı kuşgribi nedeniyle %13,4 oranında azalarak 2,9 milyon tona düşmüştür. ABD’de ki kuş gribi kısıtlamalarının sonucu olarak, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelerin Çin’e yaptıkları tavuk eti ihracatı artış göstermiştir (USDA, 2016a). AB ülkelerinin tavuk eti ihracatı ise %3,9 oranında artarak 1,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ise 321 bin tonluk tavuk eti ihracatı ile dünya ihracatında 6. sırada yer almaktadır.


Paylaş