ISPANAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Önemli bir kış sebzesi olan ıspanak, bileşiminde bulunan mineral maddeler ve vitaminler nedeni ile tüketicilerin vazgeçemediği değerli ve geleneksel bir sebzedir. Beslenme açısından çok değerli olmakla birlikte, bileşiminde oksalik asit ile fazla azotlu gübreleme sonucu nitrit ve nitrat birikimi olabildiği için bu konulara dikkat edilmelidir. Ispanak serin iklim sebzesidir. Sıcak ve kurağı sevmez. 15–20oC’lik sıcaklıklar idealdir. Bol ürün için yetiştirme dönemi iyi ayarlanmalıdır. Kışı sert geçen yerlerde, erken ekilen ıspanaklar, geç ekilenlere göre daha çok zarar görür. Ispanaklar çeşitlerinde yaprak şekil, renk ve kalınlıkları farklılıklar gösterir. Üreticiler çeşit seçiminde; pazar istekleri ve toprak özellikleri gibi farklılıkları göz önünde bulundurmalıdır. Ispanak tohumları da dikenli ve dikensiz olabilmektedir. Kültür çeşitlerinin çoğu dikensiz tohumludur.

Toprak İsteği: Ispanak, çok ağır olmamak şartıyla toprak konusunda pek seçici değildir. Ancak, ıspanak tarımı için en iyi topraklar, killi-tınlı ve humusça zengin olanlardır. Toprak pH’sı 6.5-7.5 olmalıdır. Asitli topraklarda verim oldukça düşer. Ispanak; ilkbahar ekimi-ilkbahar hasadı; sonbahar ekimi –sonbahar hasadı, sonbahar ekimi ilkbahar hasadı olmak üzere üç değişik zamanda yetiştirilebilir. Ekim serpme veya sıraya yapılabilir. Sıraya ekimde, sıralar arası 20–25 cm, çimlenmeden sonra sıra üzeri mesafe seyreltme ile 10 cm’ye ayarlanır. Mibzerle ekimde sıra arası 35 cm’ye kadar çıkar. Tohumların ekim derinliği 3–4 cm olmalıdır. Çünkü bu bir bakıma toprak rutubetinin de garantisidir ve hafif topraklarda daha da önem kazanır. Dönüme 1–2 kg arasında tohum ekilebilir. Mibzerle ekimde 0.7–1 kg, serpmede ise 1-2 kg tohum atılır. Gübreleme işlemlerini toprak analizlerine göre yapmak gerekmektedir. Tohum ekiminden 15–20 gün sonra bitkiler toprak yüzüne çıkar. Birinci çapada seyreltme yapılır. Yağış durumuna göre sulama, çapalama, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele normal bakım işleridir. Hasat, çeşidin erkenci veya geççi oluşuna göre, tohum ekiminden 2–2.5 ay sonra başlar ve 1–1.5 ay devam eder. Hasadın, soğuk bölgelerde ve geççi çeşitlerde 5–6 aya kadar uzadığı görülür. Ispanaklar ortalama olarak 8–10 yapraklı olunca hasada gelmiş demektir. Dekara verim ülkemizde 750 – 1200 kg’dır. Ancak, kışın, elle kademeli hasat yaparak 3 tona kadar çıkartılabilmektedir.


Paylaş