Hayvansal Üretim 

Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde etkilemesinden dolayı,Tarım hayvancılık birbirini destekler.

Yetiştirme ve üretmede  et,süt,yumurta gibi gıda olarak istifade edilen besin maddelerinin ve yün, post gibi mamullerin işe yarama gücünün arttırılması için çalışmalar yapılır. Seçme damızlıkların yetiştirilmesi, verimin arttırılması hayvancılığın önemli konularıdır. Bunların yanında hayvanların beslenmesi için gerekli olan yemler çayır ve mera’lar da daima göz önünde tutulacak konulardır.

 

 

 

Hayvansal Üretimi  5 Ana Başlıkta Toplayabiliriz;


Paylaş