Seçilmiş ürünlerde Dünyadaki en fazla üretim yapan ilk 10 üreticiye ait 2000-2016 ve 2012-2016 yıllarına ait Ortalama üretim miktarları grafik halinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Kaynak : FAO 

Average production quantities for selected products from 2000-2016 and 2012-2016 belonging to the top 10 producers making the largest production in the world are prepared graphically in Turkish and English. Source: FAO

G-I-İ


Paylaş