Büyükbaş Hayvancılık ;

 

Hayvancılık; 7/24 emek istediğinden öncelikle sevilerek yapılması  gereken bir iş kolu olarak değerlendirilmelidir.

 Pazar imkanları doğrultusunda karlı bir işletmecilik faaliyetinin yapılıp  yapılamayacağı öncelikle araştırılmalıdır. Bir başka ifadeyle  işletmenin kurulması ve işletilmesi halinde avantajlı ve dezavantajlı  yönlerini detaylı bir şekilde ortaya koyacak fizibilite raporu  hazırlanmalıdır.

 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde birikim/tecrübenin karlılıkta önemli  rol oynadığı unutulmamalıdır.

 İşletme giderlerinin %70’ ni oluşturan yemin, kaliteli ve ucuz üretimi  için yağışı veya suyu bol olan ancak aşırı sıcak olmayan bölgeler  tercih edilmelidir.

 10/8/2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “2005/9207 sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  Yönetmelik”kapsamında yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır.

İşletme kuruluşunda yer seçimi ve planlama iyi yapılmalı, imar, sağlık ve çevre mevzuatı dikkate alınmalı,

Yol, su (1 büyükbaş sağmal hayvanın ortalama günlük su ihtiyacı 150 L) ve elektrik altyapısı garanti edilmelidir.

Ekonomik bir süt sığırcılığı yapabilmek için arazi varlığı da göz önünde bulundurularak en az 10 baş sağmal hayvanla işe başlanmalı kısa sürede hedeflenen ekonomik işletme büyüklüğüne ulaşılmalıdır.

Başlangıçta 100 büyükbaş sağmal hayvanla kurulacak işletmedeki hayvan mevcudunun; farklı yaşlardaki hayvanlarla birlikte ilerleyen yıllarda 100 baş sağmal X 2,5 = 250 baş hayvan olacağı planlamada unutulmamalıdır.

Bir inek canlı ağırlığının % 8’i kadar gübre (dışkı + idrar) üretir. Bu bağlamda işletme kurulumunda ortaya çıkacak atıkların yaratacağı çevresel sorunlar göz önünde tutulmalıdır.


Paylaş