Bitkisel Üretim 3 Ana Grup Altında Toplanabilir ;

1- Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler    

2- Sebzeler  

3- Meyveler

Dünyada Bitkisel Üretim

Dünya genelinde bitkisel üretimin ana kaynağını tahıllar oluşturmaktadır. Ancak, 2010 yılında ürün bazında üretimi en yüksek olan bitki 1,7 milyar ton ile şekerkamışıdır. Bunu sırasıyla 840 milyon ton ile mısır, 696 milyon ton ile pirinç, 654 milyon ton ile buğday, 324 milyon ton ile patates, 265 milyon ton ile soya izlemektedir. Soya, miktar olarak altıncı sırada yer almasına rağmen, üretim değeri açısından pirinç ve buğdaydan sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Üretim miktarı sıralamasında 2006-2010 yılları arasında bir değişim olmamıştır. Ancak bu dönemde şekerkamışı üretiminde % 20 , soya ve mısır üretiminde % 19  artış sağlanırken, pirinç ve buğday üretiminde  % 8 , patates üretiminde  % 6 artış sağlanmıştır.

Üretimde yaşanan artışlara rağmen, bazı ürünlerin ülkeler itibarıyla üretim miktarlarında dalgalanmalar görülmektedir. 2009 yılı başlarında iyimser rekolte beklentilerinin etkisiyle olumluya dönen piyasalar ilerleyen aylarda  tekrar çalkantılı bir döneme girmiş- tir. Bu dönemde öncelikle, Kanada ve Balkanlar gibi bazı bölgelerdeki hasat öncesi aşırı yağışlar buğday kalitesini olumsuz etkilemiştir. Ardından da Rusya başta olmak üzere Ukrayna ve  Kazakistan gibi başlıca buğday üreticisi ülkelerde yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklık buğday hasadını olumsuz yönde etkilemiş, bu gelişmeler üzerine Dünya Hububat Konseyi ve FAO, üretim tahminlerinde revizyona gitmiştir. Aynı dönemde dünya fiyatları ortalama yüzde 20 oranında artmış ve 2007-2008 krizinin ardından dünya buğday fiyatlarında ilk kez bu kadar yüksek ve ani bir artış gözlenmiştir.

2012 yılına gelindiğinde ise ABD’de görülen kuraklık, Brezilya’da görülen aşırı yağışlar, Hindistan’da muson yağmurlarının gecikmesi, Avustralya’da yağışların yetersiz olması tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum, fiyatlara da yansımış ve tahıl ürünlerinin yanı sıra sıvı yağ ve şeker fiyatlarını da artırmıştır.

 Dünya’da Üretimi En Çok Yapılan Bitkisel Ürünler

İnsan tüketimine ilişkin gıdanın ana kaynağı olan tahılların, 2011 yılında dünyadaki üretimi 2,4 milyar tondur. Bu üretimin yaklaşık 1,1 milyar tonu insan beslenmesinde, 800 milyon tonu hayvan beslenmesinde geri kalan 500 milyon tonu da endüstriyel amaçlı kullanılmıştır. Artan talep doğrultusunda dünya tahıl üretimi artmaktadır. Ancak tahıl üretiminin büyüme oranı gerilemektedir (FAO, 2012a).

Buğday, arpa, mısır, sorgum, çavdar ve yulaftan oluşan dünya hububat sektöründe toplam üretim; 2008/2009 üretim döneminde 1,8 milyar ton olan üretimin, 2012/2013 üretim döneminde 1,78 milyar tona düşmesi, ticaretin ise 2008/2009 üretim döneminde 250 milyon ton iken, 2012/2013 üretim döneminde 249 milyon tona inmesi beklenmektedir. Üretimde ve ticarette azalmaya rağmen, hububat tüketiminde artış olacağı öngörülmektedir. Talepte yaşanan artış, stoklarla karşılanacaktır. Bu durumda, 2008/2009 üretim döneminde 370 milyon ton olan hububat stoklarının, 2012/2013 üretim döneminde 338 milyon tona düşmesi beklenmektedir.