Tarımsal Üretim

İnsanlar doğada hazır bulduğu yiyeceklerle yaşamını sürdürürken, toplumsal gelişimle birlikte hazır bulamadığı veya tükenen yiyecekleri üretme yoluna gitmiştir. Zaman içerisinde Tarım, sadece beslenme aracı değil Ekonomik, Sosyal, Bölgesel, Kültürel ve Ekolojik önem taşıyan vazgeçilmez toplumsal bir Araç ve Amaç olmuştur. Avrupa Birliğinde, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfus toplam nüfusun sadece % 5,5 'ini oluşturmakta olsa da Avrupa için son derece önemli bir sektördür. Avrupa Birliğinin ilk ortak politikası; Ortak Tarım Politikasıdır. Tarımsal destekler AB bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Toplam AB mevzuatının % 35 'i tarımla ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.Tarımsal İstatistik ; İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için hayati önem taşıyan tarımsal faaliyetlerin hacmi, göreli büyüklüğü ve yıllar itibarıyla gösterdiği gelişmenin takip edilebilmesi ve ulusal politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere ayrıntılı, sistemli ve tutarlı istatistiklerin bir başlık altında toplanması ve yorumlanmasıdır.

Tarımsal faaliyetler hakkında yayınlanan istatistikler incelenerek;

Hazırlanan Tüm Grafiklerde Kaynak Olarak; Tarım Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükleri , TÜİK ( Turkstat ) TÜİK , Eurostat eurostat , FAO FAO 'nun Kullanıma Sunduğu Veriler Kullanılmaktadır.

Bitkisel Üretim Verileri 2017

Bitkisel Üretim İstatistikleri 2017 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %4,2, sebzelerde %1,8, meyvelerde %9,7 oranında artış gösterdi

Devamını Oku

Bitkisel Üretim

Dünya üzerinde yapılan tarım ve tarımsal verim, bölgesel olarak değişiklikler göstermektedir. Bunun en önemli sebebi iklim koşulları, farklı tarım politikaları, farklı sulama teknikleri ve gübreleme teknikleridir.

Devamını Oku

Hayvansal Üretim

Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır.

Devamını Oku